Prokaz po:
Prokaži:
Ovaj esej istaknutog, kod nas sve popularnijeg šerijatskog pravnika el-'Alvanija, ocrtava skup načel..
2.58€
Taha Džabir el-'Alvani (1935-2016) je naučnik i angažirani intelektualac koji je dao značajan doprin..
2.58€