Pregled po:
Pokaži:
Knjiga je prije rata u Bosni i Hercegovini u vrlo kratkom vremenskomperiodu doživjela tri izdanja, š..
7.67€
Prvo izdanje ove knjige na našem jeziku objavljeno je 1978. godine. Autor je Francuz, po vokaciji lj..
20.45€
Djelo je štampano sa arapskim izvornikom i paralelnim prijevodom na bosanski jezik. Sadržaju djela p..
12.78€
(Autor: Fikret Karčić; format: A5; br.str.: 168; povez: tvrdi) Ova jedinstvena knjiga dr. Fikre..
5.00€
Sažetak ovog Buharijinog "Sahiha" sačinio je imam Zejnuddin Ahmed ibn Abdullatif ei-Zubejdi. Zbirku ..
25.00€
Fazlur Rahman (1919-1988) poznati je pakistanski mislilac i općenito je jedna od istaknutih figura i..
10.00€
Ovo je jedna od rijetkih knjiga o islamu, napisanih na njemačkom jeziku, koja se pojavljuje kod nas...
5.00€
(prvih deset džuzova) I Mahmud Šeltut (1893-1963) jedan je od slavnih rektora Univerziteta El- Az..
35.00€
Knjiga je vrlo pregledna i informativna i čitaocu, na jedan vispren način, daje obilje informacija o..
4.50€
Autor je rođen 1903. u Tabrizu, umro 1982. u Komu i spada među najveće tradicionalne islamske učitel..
10.00€
(Autor: Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejman; format: A5; str: 397; koričenje: mehko) Abdulhamid Ahmed..
12.50€
Autor je iskusni podučavač učenju Kur'ana. Na tom planu angažiran je dugi niz godina u različitim kr..
1.50€
Prvo izdanje ove izuzetne knjižice pojavilo se na našem jeziku prije dvadeset godina (1984.) i još t..
2.50€
Tefsir je nauka koja se bavi tumačenjem Kur’ana, a oni koji se bave tom aktivnošću nazivaju se mufes..
20.00€