Šifra proizvoda: RBEK00124
Dostupnost: Na stanju
4.00€

Kao što brojni kur'anski ajeti imaju uzroke svoga objavlji­vanja tako i brojni hadisi Muhammeda alejhisselama imaju uzroke ili povode svoga nastanka. Uzroci nastanka Vjerovje- snikovih hadisa su brojni i različiti. Najčešće su to pitanja koja su postavljali Muhammedu alejhisselam ashabi, na koja bi on direktno ili indirektno, odmah ili kasnije odgovarao. Dešavalo se i to da Poslanik ne bi odmah odgovarao na postavljeno pitan­je. To se dešavalo ako on ne bi znao odgovor, pa je čekao me- leka Džibrila da mu od Allaha Uzvišenog donese rješnje. Uzroci nastanka brojnih hadisa su postupci ashaba, svejedno bili oni opravdani ili ne. U prvom slučaju Poslanik bi podržavao ili odobravao odredjeni postupak, a u drugom osud- jivao.

Stručnjaci hadisa su sabrali sve uzroke koji su bili povod da je neki hadis izrečen, pa su od njih sačinili djela posebne vrste. Ova su djela veoma korisna jer pomoću njih ispravnije razumijevamo i sami hadis. Jer ako znamo uzrok njegovog na­stanka i okolnosti pod kojim je dotični hadis izrečen, jasno je da ćemo shvatiti i njegovu poruku. U protivnom moguća je greška u razumijevanju hadiskog teksta. Jedno od takvih djela ove vrste je: "El-Bejanu vett'arifu fi esbabi vurudi el-hadis eš- šerif". Autor ovog djela je Ibrahim b. Muhammed b. Kemalud- din poznat pod nazivom: Ibn Hamza el-Husejni el-Hanefi ed- Dimeški. (1054-1130).

Djelo je kapitalnog značaja, a sastoji se iz tri knjige u koji­ma ima 1832. hadisa. Svi hadisi su poredani po abecednom re­du, prvog slova iz prve riječi dotičnog hadisa. Od svakog hadisa navodi se njegov korijen odnosno izvor, kao i povod njegovog nastanka

Ja sam se u svome radu koristio ovim djelom, uzimajući pravo sopstvenog izbora hadisa, za koje sam ocijenio da su po­trebni i aktuelni za naše prilike. Poslije svakog hadisa spome­nuo sam njegovo mjesto u knjizi iz koje je dotični hadis prepi­san. Takodje sam dao kraću biografiju prvog prenosioca hadisa koristeći se najznačajnijim djelom ove vrste: "Tehzibu et-Teh- zib" od Ibn Hadžera Askalanija. Nakon toga slijedi kraći ko­mentar hadisa.

Extra fields
Autor Mirsad Mahmutović
Broj stranica 244
Format A5
Korica Mehka
Godina izdanja 1993

Napiši recenziju

Ime:


Vaša recenzija: Napomena: HTML nije preveden!

Rejting: Loše           Dobro

Prepišite cod u prostor ispod: