Pregled po:
Pokaži:
Fazlur Rahman (1919-1988) poznati je pakistanski mislilac i općenito je jedna od istaknutih figura i..
10.00€
(Format: B6; str: 80; koričenje: mehko) “Volio bih kad bi Jâ-Sin bio u srcu svakog mog sljedben..
2.00€
(prvih deset džuzova) I Mahmud Šeltut (1893-1963) jedan je od slavnih rektora Univerziteta El- Az..
35.00€
Knjiga je vrlo pregledna i informativna i čitaocu, na jedan vispren način, daje obilje informacija o..
4.50€
Autor je rođen 1903. u Tabrizu, umro 1982. u Komu i spada među najveće tradicionalne islamske učitel..
10.00€
(Autor: Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejman; format: A5; str: 397; koričenje: mehko) Abdulhamid Ahmed..
12.50€
Autor je iskusni podučavač učenju Kur'ana. Na tom planu angažiran je dugi niz godina u različitim kr..
1.50€
Tefsir je nauka koja se bavi tumačenjem Kur’ana, a oni koji se bave tom aktivnošću nazivaju se mufes..
20.00€
Iz Predgovora Prvo, objavljivanje Indeksa tematskih cjelina kojih se dotiču kur’anska ajeta, sa n..
4.50€
Muhamed Mustafa el-A’zami je jedan od vodećih naučnika hadisa u svijetu. Do sada je napisao više izv..
20.00€
Kur'an časni, format: B5, br str: 614, koričenje: tvrdo ..
18.00€
Ovo je deveto izdanje kod nas najpopularnijeg prijevoda Kur'ana – prijevoda Besima Korkuta, kojeg do..
30.68€
(Коран: str: 488; format: B5; povez: tvrdi) (Svjetovi Kur'ana: Enes Karić, str: 287, format: B5, ..
50.00€