Pregled po:
Pokaži:
Prodaja
Glavne teme Kur’ana
Fazlur Rahman (1919-1988) poznati je pakistanski mislilac i općenito je jedna od istaknutih figura i..
10.00€ 7.10€
Prodaja
Jasin
(Format: B6; str: 80; koričenje: mehko) “Volio bih kad bi Jâ-Sin bio u srcu svakog mog sljedben..
2.00€ 1.00€
Prodaja
Komentar Kur'ani kerima
(prvih deset džuzova) I Mahmud Šeltut (1893-1963) jedan je od slavnih rektora Univerziteta El- Az..
35.00€ 17.80€
Prodaja
Kratki vodič kroz Kur'an
Knjiga je vrlo pregledna i informativna i čitaocu, na jedan vispren način, daje obilje informacija o..
4.50€ 2.50€
Prodaja
Kur'an u islamu
Autor je rođen 1903. u Tabrizu, umro 1982. u Komu i spada među najveće tradicionalne islamske učitel..
10.00€ 5.00€
Prodaja
Kur'anska vizija
(Autor: Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejman; format: A5; str: 397; koričenje: mehko) Abdulhamid Ahmed..
12.50€ 5.00€
Prodaja
Poruka Kur'ana
Nakon dugog i nestrpljivog iščekivanja, iz štampe je konačno izišao prijevod i komentar Kur’ana, nas..
60.00€ 30.60€
Prodaja
Pristup Kur'anu  (priručnik za kiraet)
Autor je iskusni podučavač učenju Kur'ana. Na tom planu angažiran je dugi niz godina u različitim kr..
1.50€ 1.00€
Prodaja
Tefsir i mufessiri u savremenom dobu
Tefsir je nauka koja se bavi tumačenjem Kur’ana, a oni koji se bave tom aktivnošću nazivaju se mufes..
20.00€ 10.00€
Prodaja
Tematska klasifikacija kur'anskih ajeta
Iz Predgovora Prvo, objavljivanje Indeksa tematskih cjelina kojih se dotiču kur’anska ajeta, sa n..
4.50€ 1.50€
Prodaja
HISTORIJA KUR’ANSKOG TEKSTA – od objave do kompilacije
Muhamed Mustafa el-A’zami je jedan od vodećih naučnika hadisa u svijetu. Do sada je napisao više izv..
20.00€ 12.20€
Prodaja
Kur'an
Kur'an časni, format: B5, br str: 614, koričenje: tvrdo ..
18.00€ 10.00€
Prodaja
Коран (пријевод) -  Свјетови Кур'ана (есеји)
(Коран: str: 488; format: B5; povez: tvrdi) (Svjetovi Kur'ana: Enes Karić, str: 287, format: B5, ..
50.00€ 31.00€