Šifra proizvoda: RBEK00267
Dostupnost: Na stanju
20.00€

Tefsir je nauka koja se bavi tumačenjem Kur’ana, a oni koji se bave tom aktivnošću nazivaju se mufessiri. Ovo osobeno djelo, koje El-Kalem izdaje u saradnji s Fakultetom islamskih nauka, daje jedan izvanredan prikaz ove oblasti, nastanak kur’anskih znanosti i kur’anskih studija sve od najstarijih početaka u njoj, s naročitom pažnjom na stanje u prošlom stoljeću. Djelo je podijeljeno u dva dijela. Prvi dio čine sljedeće tematske cjeline: 1. Kur’an; 2. Objava i Kur’an; 3. Nastanak kur’anskih znanosti; 4. Tefsir i te’vil.

Drugi, obimniji dio, posvećen je savremenom izučavanju Kur’ana, i čine ga sljedeće cjeline: 1. Opći tefsir, unutar koje su obrađeni tefsiri trojice autora: Muhammeda Tahira el-Ašura, Džemaluddina el-Kasimija i Muhammeda Alija es-Sabunija; 2.Metodski tefsir, unutar koje su obrađeni tefsiri četverice autora: El-Hidžazija, Ez-Zuhejlija, Eš-Ša’ravija i Es-Sabbaga; 3. Tematski tefsir, unutar koje su predstavljeni tefsiri dvojice autora: Eš-Šenkitija i Abdullaha Siradžuddina; 4. Literarno-sociološki tefsir, unutar koje je obrađen Tefisru-l-menar Muhammeda Abduhua i Rešida Ridaa, zatim Meragijev tefsir, tefsir Sejjida Kutba, Es-Sabunija i Es-Sajsa; 5. Aluzivni tefsir, unutar koje je obrađen tefsir Muhammeda Šakira el-Misrija; 6. Stilistički tefsir, unutar koje je obrađen tefsir Aiše Abdurrahman, tefsir Muhjiddina Derviša i tefsir Muhammeda Alija ed-Durrea; 7. Modernistički tefsir, unutar koje je obrađeno tumačenje Kur’ana Muhammeda Šuhrura. Knjiga „Tefsir i mufessiri u savremenom dobu“ primarno je namijenjena studentima islamskih fakulteta, kao stručna literatura, ali će, svakako, biti interesantna i širem čitateljstvu.

Extra fields
Autor Abdulkadir Muhammed Salih
Broj stranica 687
Format B5
Korica Tvrda
Godina izdanja 2008
ISBN 978 9958 23 227 5

Napiši recenziju

Ime:


Vaša recenzija: Napomena: HTML nije preveden!

Rejting: Loše           Dobro

Prepišite cod u prostor ispod: