Šifra proizvoda: RBEK00103
Dostupnost: Na stanju
5.00€

Objavljivanjem djela Obzorja arapsko-islamske književnosti profesora Jusufa Ramića El-Kalem je proširio okvire svog izdavačkog djelovanja, a taj iskorak učinio je iz nekoliko razloga:

 • Ova zanimljiva oblast ranije nije bila pokrivena u našim izdavačkim programima bilo zbog neposjedovanja komplementarnih autorskih djela, bilo zbog naše zao­kupljenosti, ipak, prioritetnijim izdavačkim ciljevima;
 • Ponuđeno nam je autorsko djelo našeg univerzitetskog profesora koje je, do danas, najcjelovitije zahvatilo predmetnu oblast;
 • Arapsko-islamska književnost i umjetnost kao autentični aspekti muslimanske vjerske i opče kulture pred­stavljaju najoriginalniji doprinos muslimana duhovnom životu čovječanstva;
 • Ovo djelo reafirmira kod nas nedovoljno elaboriranu teoriju da orijentalna arapsko-islamska književnost, snažnije od bilo koje druge, insistira na čistim umjet- ničkoestetskim vrijednstima, koje svoje uporište nalaze izravno u islamu, u njegovim primamim vrelima tj. u učenju o ljepoti kao primordijalnom principu vjere i Univerzuma;
 • Ovim projektom El-Kalem pruža svoj doprinos, makar i za necjelovito udovoljenje potrebama univerzitetske nastave i šireg kruga zainteresiranog čitateljstva.

Svaki istraživački pokušaj koji pretendira ponuditi seriozniji prikaz velike arapsko-islamske kulture i civilizacije, koji bi zanemario književne umjetničko-estetske obzire kao bitne pretpostavke te žive duhovne baštine čovječanstva, zacijelo bi proizveo nemjerljivu prazninu zbog koje se univerzalistički obzir paradigmatičkog muslimanskog duha te velike povijesti ne bi mogao egzem- plamije identificirati. Umjetnička snaga, estetska vrijednost, virtuoznost ritmičke forme, maestralnost jezičke igre i vrhunsko umijeće mimeze aktuelne zbilje teško da se mogu osjetiti i prepoznati u statičnim prijevodima lišenim umjetničke igre poetskih figura. Ovo djelo otklanja takve nedostatke prezentabilnim odabirom izvornih tekstova arapsko-islamske poezije kojima su u prilogu dati prepjevi prijevoda ili samo prijevodi.

Studije muslimanskih klasičara o arapskoj predis- lamskoj i muslimanskoj (islamskoj) književnosti vrlo rano, još preko dvorova abbasijskih halifa, a intezivnije, preko muslimanskih kulturnih centara Endelusa, počet će prodirati do Evrope i preko nje dalje ka Zapadu. Staroa- rapskoj jednako kao i modernoj islamskoj književnosti danas se na Zapadu pridaje vrlo ozbiljan značaj u kontekstu izučavanja različitih svjetskih civilizacija i kultura i komparativnih religija.

Otuda je potreba više da se kod nas u Bosni i Hercegovini koja je, gledano sa kultumo-povijesnog motrišta, regije susretišta orijentalnog i okcidentalnog, pristupi intezivnijem izučavanju ovog aspekta islamske kulture i naravno to je razlog više da se u okviru našeg izdavačkog plana za 99. godinu publicira ovo djelo profesora Ramića. EI-Kalem će odlučno podržavati svaki takav poduhvat.

M. Mrahorović


SADRŽAJ

Umjesto predgovora

MU'ALLAKAT

 1. Arapska predislamska poezija
 2. Mu'allakat - biserje predislamske poezije
 3. Mu'allakat i žena
 4. Mu'allakat i vino
 5. Mu'allakat i religija predislamskih Arapa
 6. Mu'allakat i arapska stilistika
 7. Neke osobenosti mu'allaka
 8. Autori mu’allaka

MUHADREMUNI

 1. Islam - duhovne vrijednosti
 2. Islam - racionalne vrijednosti
 3. Islam - socijalne i ljudske vrijednosti
 4. Pjesnici na prijelazu između dva razdoblja
 5. Neke osobenosti ove poezije
 1. Preuzimanje odlomaka iz Kur'ana (iktibas)
 2. Ponavljanje (tekrar)
 3. Uvjeravanje zakletvom (el-kasem)
 4. Kur'anska kazivanja (el-kasas) u poeziji
 5. Kur'anske misli (el-efkar) u poeziji
 6. Riječi islamskog porijekla

HASSAN IBN SABIT

 1. Biografija Hassana ibn Sabita
 2. Poezija u svjetlu Kur’ana i hadisa
 3. Hemzijja Hassana ibn Sabita
 4. Neka vlastita i druga imena koja se spominju u kasidi
 5. Komentar, analiza i osvrt na ovu kasidu
 1. Prvi dio (El-kismu-l-evvel)
 2. Drugi dio (El-kismu-s-sani)
 3. Treći dio (El-kismu-s-salis)

KA B IBN ZUHEJR

 1. Biografija Ka’ba ibn Zuhejra
 2. Vrijeme i prilike u kojima je kazana Ka'bova Burda
 3. Neka vlastita i druga imena u ovoj kasidi
 4. Pjesnici koji su osuđeni i stavljeni van zakona

OSTALI PJESNICI OVOG PERIODA

 1. El-Hansa
 2. Mejmun ibn Kajs el-A'ša
 3. Umejje ibn Ebi Salt
 4. Amr ibn Ma'di Kerib
 5. Adi b. Hatim et-Tai

MEKAMATI

 1. Bedi’u-z-Zeman el-Hamadani i njegovi mekamati
 2. Jezičko i terminološko značenje riječi mekama
 3. Sadržaj i forma mekame
 4. Nastanak i razvoj mekame
 5. Muhammed el-Muwailihi i njegov Hadis 2sa ibn Hišam Hadis ‘Isa ibn Hišam (Odlomci)
 1. Posjeta El-Azheru
 2. Posjeta emirima i njihovim sinovima

ISLAMIJATI

 1. Islamijati Taha Huseina
 2. Islamijati Ahmeda Emina
 3. Islamijati Teufika el-Hakima

IZUČAVANJE ARAPSKOG JEZIKA KOD NAS

 1. Osmanski period
 2. Period austrougarske okupacije
 3. Period između dva rata
 4. Period poslije Drugog svjetskog rata
 5. Period poslije agresije na BiH

Selektivna biografija

Extra fields
Autor Jusuf Ramić
Broj stranica 271
Format A5
Korica Mehka
Godina izdanja 1999
ISBN 9958 23 015 1

Napiši recenziju

Ime:


Vaša recenzija: Napomena: HTML nije preveden!

Rejting: Loše           Dobro

Prepišite cod u prostor ispod: