Pregled po:
Pokaži:
(Priredili: Ekrem Tucaković, Abdulgafar Velić i Mirnes Kovač; format: A5, br.str.:224; povez: tvrdi)..
7.00€
(Autor: Enes Duraković; format: B5; str:333; koričenje: tvrdo) Sadržaj: U ovoj Antologiji za..
25.00€
(Autor: Enes Duraković; format: B5; str: 489; koričenje: tvrdo) SADRŽAJ PREDGOVOR EDHEM M..
25.00€
(Autor: Mehmed Kico; format: A5; br.str: 152; povez: mehki) Sada kad na Fakultetu islamskih nau..
5.00€
(Autor: dr. Juduf Ramić; format: A5; br.str.:103; povez: mehki) Ispisujući sadržaj ovoga djela,..
5.00€
(Autori: Hasib Mušinbegović i Fahrudin Zolota; format: A5; br.str.: 98; povez: mehki) Osnovna p..
5.00€
(Autor: Mehmed Kico; format: A5; br.str.: 187; povez mehki) Ovo je sociolingvistička rasprava o..
5.00€
Knjiga zahvata prve godine razvoja tipografije i novinstva, do 1878. godine, kad u u BiH započinju n..
1.00€
(Autor: Ismet Smajlović: format: A5: br.str.: 618; povez: tvrdi) Ovo je, nakon "Malog tursko-bo..
25.00€
(Autorica: Meliha Kočo; format A5; str:71; koričenje: mehko) SADRŽAJ Iz recenzija Pi..
1.00€
(Autor: Omer Ibrahimagić; format: B5; str:218; koričenje: mehko) SADRŽAJ Umjesto predgovo..
5.00€
(Autor: Rasim Halilagić; format: A5; br.str.: 220; povez: mehki) Ovaj rad pod naslovom: "Terito..
5.00€
(Autor: Jusuf Ramić; format: B6; str:160; koričenje: mehko) SADRŽAJ El-Azher - Nastanak i..
1.00€
(Autori: Salih Smajlović i Mirsad Mahmutović; format: A6; str:116; koričenje: mehko) Sadržaj: ..
1.00€
(Autor: Selman Selhanović; format: A5; br. str. 205; mehki povez) Ovo je treća knjiga Selmana S..
5.00€