Šifra proizvoda: RBEK00019
Dostupnost: Na stanju
5.00€

Ovaj rad pod naslovom: "Teritorijalno formiranje Bosne i Hercegovine i Crne Gore (1790.-1918.) u svjetlu međusobnih političkih odnosa" odbranjen je kao magistarski rad u novembru 1998. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu pred komisijom koju su sačinjavali dr. Nijaz Durakoviđ i dr. Safet Halilović, rednovni profesori na Fakultetu političkih nauka, i dr. Iljas Hadžibegović, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Članovi komisije, a posebno dr Iljas Hadžibegović koji je bio moj drugi mentor, dali su mi u toku izrade samog rada kao i prilikom njegove odbrane niz korisnih savjeta i sugestija koje sam, gdje god mi je to bilo moguće, usvojio prilikom konačne redakcije teksta za štampu. Zato im se i ovom prilikom zahvaljujem na sugestijama, uputama i podršci koju su mi pružili.

Posebno sam obavezan da se sjetim nedavno preminulog dr. Ibrahima Tepića, dekana Filozofskog fakulteta u Sarajevu, koji je bio moj prvi mentor, s kojim sam formulisao tezu i uradio najveći dio rada. Nažalost, smrt ga je omela da mi pomogne da dovršimo ovaj rad.

Za izradu ovog rada trebalo je posegnuti za brojnim izvorima i literaturom. Poratno stanje u Bosni i Hercegovini i na Balkanu nije mi omogućilo da obiđem veći broj arhiva i biblioteka na prostorima Balkana pa sam se morao zadovoljiti sa obilaskom onih koji se nalaze na prostorima Bosne i Hercegovine. Posebnu pomoć u literaturi i ruskim izvorima pomogao mi je dr. Ibrahim Tepić, koji je ranije više vremena proveo u Rusiji radeći na izradi svoje doktorske teze.

Radeći u pojedinim institucijama nailazio sam na susretljivost rukovodećeg i ostalog osoblja. Posebnu zahvalnost dugujem Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Akademiji nauka BiH, Gazi Husrev-begovoj biblioteci, Orijentalnom institutu u Sarajevu, Arhivu BiH u Sarajevu, Historijskom muzeju u Sarajevu, Zemaljskom muzeju u Sarajevu, Institutu za istoriju u Sarajevu te Gimnaziji Dobrinja, koja me materijalno pomogla da uradim ovaj rad.

Extra fields
Autor Rasim Halilagić
Broj stranica 220
Format A5
Korica Mehka
Godina izdanja 2001
ISBN 9958 23 081 X

Napiši recenziju

Ime:


Vaša recenzija: Napomena: HTML nije preveden!

Rejting: Loše           Dobro

Prepišite cod u prostor ispod: