Pregled po:
Pokaži:
Za ovakvom knjigom kod nas se već dugo osjećala potreba. Njome će na adekvatan način biti popunjena ..
4.10€
Publikacija Grand Mufti Mehmed Teufik Azabagić and his Risala on Hijra je prvi prijevod na engleski ..
7.67€
Knjiga predstavlja izvanredan uvod u tradiciju hadisa, u hadiske zbirke, kritike i ulogu u islamskoj..
10.00€
Hasan Kafi Pruščak (1544-1615) jedan je od prvih islamskih učenjaka iz reda Bošnjaka. Pored svih dru..
30.00€
Muhamed Mustafa el-A’zami je jedan od vodećih naučnika hadisa u svijetu. Do sada je napisao više izv..
20.00€
Nakon što je islamsko pravo dugo vremena izbivalo iz životne stvarnosti muslimana i iz obrazovnih us..
13.00€
Ebu Hamid el-Gazali (u.505/1111), jedan je od najvećih, ali i najutjecajnijih islamskih učenjaka svi..
5.00€
Više od (sada već dvije) decenije, odnos islama i konfucijanstva su duboko promišljali određeni male..
11.00€
Pisac knjige je renomirani kembridžski profesor, autor velikog broja knjiga, iz antropologije kao sv..
10.00€
Knjigu Islam u vremenu globalizacije poštovanim čitateljima predstavljamo s nadom da ćemo privući nj..
5.10€
Salih Smajlović je poznati bosanskohercegovački novinar, koji je svoje novinarsko umijeće ostvarivao..
15.00€
Islamofobija je vrlo frekventan pojam današnjice, no, kako nije jasno definiran, rastegljiv je i zat..
14.00€
Ovo je knjiga koju smo dugo čekali. Autor je profesor menadžmenta i strateškog planiranja na Univers..
7.00€
Danas, kada se u svijetu situacija sve više usložnjava, a snage desnice zadobivaju sve više simpatiz..
8.00€
Ovaj esej istaknutog, kod nas sve popularnijeg šerijatskog pravnika el-'Alvanija, ocrtava skup načel..
2.58€