Pregled po:
Pokaži:
Ovo je vrlo vrijedno štivo za svakog istraživača naše kulturne baštine i historije Bosne, s obzirom ..
1.50€
“Muqaddima” Ibn Halduna (1332-1406), po ocjeni mnogih stručnjaka utemeljitelja savremene sociologije..
125.00€
U sadržaju smirenom pod naslovom muslimani u dijalogu s drugima i sa sobom našoj kulturnoj javnosti ..
10.00€
SADRŽAJ   MUSTAFA BUSULADŽIĆ - ŠEHID NA PUTU ISTINE MUSLIMANI U SOVJETSKOJ RUSIJI ..
1.00€
Tekstovi koje ovdje objavljujemo nastali su kao plod vla­stite "krize” muslimanskog kulturnog identi..
10.00€
SADRŽAJ Uvodne napomene O islamskom poimanju ličnog imena Muška imena Ženska imena ..
5.00€
Knjiga je objavljena u suizdavaštvu s Centrom za napredne studije iz Sara­jeva, te u saradnji sa Cen..
12.00€
Muhammed Sejjid Hatemi, aktuelni predsjednik Islamske Republike Iran, je¬dinstvena je pojava na među..
7.00€
Sejjid Husein Nasr je veoma poznato ime našem čitateljstvu, još od vremena prije rata. Do sada su ko..
7.00€
"Nona” - roman o muhadžirluku - nije samo jedan u nizu pokušaja brojnih bošnjačkih izbjeglica, rasut..
5.00€
Roman obraduje prognaničku tematiku, dakle modeliran je od živog tijes¬ta naše svakidašnjice, te je ..
5.00€
...Djelo Obnova vjerske misti u islamu može se čitati i kao Ikbalov odgovor na društvene i političke..
12.00€
Objavljivanjem djela Obzorja arapsko-islamske književnosti profesora Jusufa Ramića El-Kalem je proši..
5.00€
Knjiga Muhameda Mra- horovića "Obzorja is¬lamske dijhovnosti" u izdanju Izdavačkog cen- —' tra El-Ka..
10.00€
U cjelini uzevši, riječ je o ve-oma zanimljivom tekstu, kako zbog značaja teme, tako i zbog atraktiv..
1.50€