Pregled po:
Pokaži:
SADRŽAJ   Predmet Izvori Porijeklo arapskoga filosofijskog nazivlja Glavne znača..
1.50€
Ovo je prva knjiga koja se objavljuje u novoformiranoj biblioteci "Disertacije", koja ima za cilj pu..
12.00€
Knjiga dr. Ismeta Bušatlića, profesora na predmetu Islamska kultura i civili­zacija na Fakultetu isl..
12.00€
Mjera do koje je El-Faruki bio proizvod i most dvaju svjetova izražena je u idejama i jeziku koje je..
10.00€
Knjiga je druga po redu u serijalu „Ummet srednjeg puta“. Podijeljena je u četiri tematske cjeline: ..
5.00€
Knjiga nudi jedan izvanredan presjek unutrašnjeg ustrojstva islamske države od njezinih prvih početa..
1.00€
Knjiga „Urota protiv Bosne” predstavlja trajni dokument stravičnoj agresiji protiv Bosne i Bošnjaka ..
5.00€
“... Ova tema nije u dosadašnjoj historio­grafskoj literaturi direktno monografski obrađivana. Međut..
11.00€
Knjiga sadrži tekstove devet ustavnih akata, sedam ustava, jednog sveobuhvatnog statuta i jedne usta..
12.00€
Mehmedalija Bojić, jedan od najpoznatijih historičara s područja bivše Jugoslavije, u ovoj svojoj kr..
2.50€
Knjiga "Vakuf – trajno dobro" autora Esada Hrvačića ima za cilj ne samo da ukaže na značaj vakufa na..
2.50€
(Autor: Omer Begić; format: A4; br. str.: 603; mehki povez)   Autor je dugogodišnji ima..
12.00€
Ovo je prva od dviju knjiga serijala „Ummet srednjeg puta“, koje je izdao El-Kalem u saradnji s Cent..
7.00€
Nakon dva predratna izdanja (1988. i 1989.), tada veoma dobro prihvaćene knjige "Vjerski običaji'Mus..
5.00€
Zajednička riječ poslana je 13. oktobra 2007. godine kao otvoreno pismo koje je potpisalo 138 vodeći..
6.00€