Pregled po:
Pokaži:
Prodaja
Arapski jezik u prevođenju između Istoka i Zapada
Arapski jezik na našim prostorima zauzima izuzetno mjesto već punih šest stotina go­dina. Sa njega j..
10.00€ 5.10€
Prodaja
Arapski politeizam pred pojavu islama
Formalni oblici kroz koje se izražavao arapski politeizam pred pojavu islama, u najvećoj mjeri su hi..
9.00€ 6.10€
Prodaja
Arapsko-bosanski Rječnik
Ovo je četvrto izdanje ovog rječnika iznimne kulturološke i upotrebne vrijednosti., čije se prvo izd..
92.00€ 51.00€
Prodaja
Balkanski putopisi
Knjiga Balkanski putopisi profesorice komunikolgije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Fahire..
7.50€ 5.10€
Prodaja
Bibliografija Takvima (1951-2015)
Bibliografija je urađena u povodu 80 godina izlaženja Takvima, najtiražnije i najpopularnije publika..
7.00€ 3.57€
Prodaja
BOŠNJACI U EGIPTU (u vrijeme tursko-osmanske uprave)
U ovoj knjizi dr. Ramić govori o našim ljudima koji su se u Egiptu našli u sastavu tursko-osmanske u..
6.00€ 2.55€
Prodaja
Brak - problemi i metodi rješavanja
Jedan od gorućih problema ovoga vremena jest raspad porodice, temeljne komponente jednoga društva. A..
13.00€ 7.66€
Profesor En-Nedždžar (Tunis) je član nekoliko islamskih naučnih viječa i autor je većeg broja zapaže..
5.11€
Devetnaesto stoljeće bilo je dramatično za muslimanski svijet, naročito onaj na Bliskom istoku. Tim ..
10.00€
Prodaja
Dženaza i običaji
Za ovakvom knjigom kod nas se već dugo osjećala potreba. Njome će na adekvatan način biti popunjena ..
4.10€ 2.55€
Prodaja
Grand Mufti Mehmed Teufik Azabagić and his Rissala on Hijra
Publikacija Grand Mufti Mehmed Teufik Azabagić and his Risala on Hijra je prvi prijevod na engleski ..
7.67€ 5.10€
Prodaja
Hadis - naslijeđe vjerovjesnika Muhammeda
Knjiga predstavlja izvanredan uvod u tradiciju hadisa, u hadiske zbirke, kritike i ulogu u islamskoj..
10.00€ 6.10€
Prodaja
HISTORIJA KUR’ANSKOG TEKSTA – od objave do kompilacije
Muhamed Mustafa el-A’zami je jedan od vodećih naučnika hadisa u svijetu. Do sada je napisao više izv..
20.00€ 12.20€
Prodaja
Intencije šerijata kao filozofija islamskog prava
Nakon što je islamsko pravo dugo vremena izbivalo iz životne stvarnosti muslimana i iz obrazovnih us..
13.00€ 7.66€
Prodaja
Islam i hereza - kriterij razlikovanja
Ebu Hamid el-Gazali (u.505/1111), jedan je od najvećih, ali i najutjecajnijih islamskih učenjaka svi..
5.00€ 3.60€