Brend: El-Kalem
Šifra proizvoda: RBEK00239
Dostupnost: Na stanju
5.11€

POJMOVNO ODREĐENJE
PREDMETA AKAID I AKAIDSKI TERMINI
DEFINICIJA I ZNAČAJ IZUČAVANJA AKAIDA
Predmet akaida
Cilj i značaj akaida
IZVORI AKAIDA
Ljudski razum (عَقْلٌ)
Objava (وَحْيٌ)
DEFINICIJA I POTREBA VJERE
Vjera – religija
Potreba vjere
Kako čovjek postaje vjernikom?
TEMELJNI AKAIDSKI POJMOVI
MISAK, MLLET, MEZHEB, TEKLIF, IMAN, ISLAM, IHSAN
Misak - مِيثَاقٌ
Millet - مِلَّةٌ
Mezheb - مَذْهَبٌ
Teklif - تَكْلِيفٌ
Iman - اِيمَانٌ
Islam – اِسْلاَمٌ
Ihsan – اِحْسَانٌ
FITRA, KUFR, ŠIRK, NIFAK, FISK
Fitra - فِطْرَةٌ (urođena vjerska narav u čovjeku, čista priroda)
Kufr - كُفْرٌ (ateizam)
Širk - شِرْكٌ (politeizam)
Nifak - نِفَاقٌ (duhovna hipokrizija)
Fisk - فِسْقٌ
DIN I ŠERIJAT
Din - دِينٌ
Šerijat - شَرِيعَةٌ
Odnos dina i Šerijata
Odnos između Šerijata i etike

VJEROVANJE U ALLAHA, DŽ.Š.
VJEROVANJE U ALLAHA, DŽ.Š., - TEVHID
Koristi tevhida
Spoznaja Allaha, dž.š.
VUDŽUD, KIDEM I BEKA
Bog ima i postoji - وُجُودٌ
Bog je oduvijek - قِدَمٌ
Bog je zauvijek - بَقَاءٌ
VAHDANIJJET, MUHALEFETUN
LI-L-HAVADISI, KIJAMUN BINEFSIHI
Bog je jedan - وَحْدَانيّةٌ
Bog nije nikome i ničemu sličan - مُخَالَفَةٌ لِلْحَوَادِثِ
Bog sam po Sebi opstoji - قِيَامٌ بِنَفْسِهِ
HAJAT, ‘ILM, SEM‘ I BESAR
Bog živi Svojim vječnim životom - حَيَاةٌ
Bog sve zna - عِلْمٌ
Bog sve čuje i vidi - سَمْعٌ  وَبَصَرٌ
IRADET, KUDRET, KELAM I TEKVIN
Bog sve Svojom voljom čini - اِرَادَةٌ
Bog je svemoćan - قُدْرَةٌ

Bog govori Svojim božanskim govorom - كَلاَمٌ
Bog sve stvara uzdržava i rastvara - تَكْوينٌ
ALLAHOVA, DŽ.Š., LIJEPA IMENA
ALLAHOVA, DŽ.Š., LIJEPA IMENA (الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)
Ismu-l-a‘zam – Najuzvišenije Allahovo, dž.š., ime
Šta čovjek može postići dozivanjem Allaha ovim imenima
ZNAČENJE NEKIH ALLAHOVIH, DŽ.Š., LIJEPIH IMENA
Allah - الله
Gospodar - رَبٌّ
Svemilosni, Samilosni - الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ
Onaj Koji prašta i Onaj Koji mnogo prašta - الْغَفُور الْغَفَّار
Darivatelj - الْوَهَّابُ
Silni - اَلْجَبَّارُ
Vladar - الْمَلِكُ
Sveznajući - الْعَلِيمُ
Svjetlo - النُّورُ

VJEROVANJE U MELEKE
VJEROVANJE U MELEKE
Svojstva meleka
Broj meleka
Odabrani meleki
ZADUŽENJA MELEKA
Donose lijepe misli
Mole za oprost i upućuju Allahu dovu za ljude
Donose radosne vijesti
Podstiču čovjeka na dobro djelo i bilježe sve što ljudi rade
DŽINI
Svojstva džina
ŠEJTANI

VJEROVANJE U BOŽIJE KITABE
VJEROVANJE U BOŽIJE KITABE
Načini dostavljanja Objave
KELIME, RISALE I SUHUFI
Kelime (riječi) كَلِمَاتٌ
Risale (poslanice) رِسَالاتٌ
Suhufi (listovi) صُحُفٌ
TEVRAT I ZEBUR
Tevrat - تّوْرَاةٌ
Zebur - زَبُورٌ
INDŽIL
Isa, a.s., i Židovi
KUR’AN, A.Š.
Čuvanje kur’anskog teksta
Sadržaj Kur’ana
Posljednja Objava
NADNARAVNOST KUR’ANA, A.Š.
Nadnaravnost jezičkog stila
Kur’ansko iznošenje budućih događaja
Naučni aspekti kur’anske mu‘džize

VJEROVANJE U ALLAHOVE POSLANKE
VJEROVANJE U ALLAHOVE POSLANIKE
Temeljne odrednice poslanstva i vjerovjesništva
Resul i nebijj
Ciljevi slanja poslanika
SVOJSTVA ALLAHOVIH POSLANIKA
Fizička svojstva
Duhovno-moralna svojstva
Potpunost (تَبْلِيغٌ)
Nepogrešivost (عِصْمَةٌ)
Bili su izrazito pametni i oštroumni (فَطَانَةٌ)
Bili su pravedni (عَدَالَةٌ)
Pročitaj i razmisli
MU‘DŽIZE ALLAHOVIH POSLANIKA
Bitne karakteristike mu‘džize
Mu‘džize Muhammeda, a.s.
Neke osjetilne mu‘džize Muhammeda, a.s.

VJEROVANJE U SUDNJI DAN
VJEROVANJE U SUDNJI DAN
Imena Sudnjeg dana
Dokazi postojanja Sudnjeg dana
PREDZNACI SUDNJEG DANA
Neki mali predznaci Sudnjeg dana
VELIKI PREDZNACI SUDNJEG DANA
Neki veliki predznaci Sudnjeg dana
SMRT I KABURSKI ŽIVOT
Nagrađivanje vjernika u kaburu
Iskušenja za nevjernike i grješnike u kaburu
NASTUPANJE SUDNJEG DANA
Vrijeme nastupanja Sudnjeg dana
Prizori Sudnjeg dana
PROŽIVLJENJE POSLIJE SMRTI
Proživljenje (بَعْثٌ)
Skupljanje svih ljudi na jednom mjestu radi obračuna (حَشْرٌ)
Izlaganje ljudskih djela (عَرْضٌ)
HISAB, MIZAN, ŠEFA‘AT
Obračun (حِسَابٌ)
Vaganje djela (مِيزَانٌ )
Zauzimanje (شَفَاعَةٌ)
Sirat (صِرَاطٌ)
DŽENNET
Stepeni Dženneta
Hrana, piće i odjeća stanovnika Dženneta
Viđenje Uzvišenog Allaha (dž.š.)
Drugi nazivi za Džennet
DŽEHENNEM
Stanja u Džehennemu
Hrana stanovnika Džehennema
Odjeća i pokrivači stanovnika Džehennema
Vječnost Dženneta i Džehennema

VJEROVANJE U BOŽIJU ODREDBU I ODREĐENJE
VJEROVANJE U BOŽIJU ODREDBU I ODREĐENJE
Sloboda i izbor u granicama ljudske moći
Smjernice za ispravno razumijevanje kadera

RJEČNIK AKAIDSKIH POJMOVA
LITERATURA:

 

Extra fields
Autor Vahid Fazlović i Mensur Husić
Broj stranica 206
Format B5
Korica Mehka
Godina izdanja 2016
ISBN 9789958233005

Napiši recenziju

Ime:


Vaša recenzija: Napomena: HTML nije preveden!

Rejting: Loše           Dobro

Prepišite cod u prostor ispod:Vezani proizvodi (2)