Šifra proizvoda: RBEK00052
Dostupnost: Na stanju
2.00€

SADRŽAJ

UVOD
I. ŠTA JE ILMU-L-KELAM?
Korist i konačna svrha ilmu-l-kelama
Razvoj nauke ilmu-l-kelama
Ebu-l-Hasan el-Eš‘ari
Ukratko o njegovu pravcu
Ebu Mensur el-Maturidi
Ukratko o njegovu pravcu
Razlika između Eš‘arijina i Maturidijina pravca
Sirenje ovih dvaju pravaca

II. O IZVORIMA ISLAMSKOG VJEROVANJA
Kur'an
Tefsir i mufessiri
Hadis
Podjela hadisa
Glavne zbirke hadisa

III. OPĆA PODJELA SVEGA
ŠTO MOŽEMO SAZNATI (MA‘LUMA)
Nužno (vadžib)
Nemoguće (mumteni1, muhal, mustehil)
Moguće (mumkin)
Materija (dževher) i njezine oznake (arad)

IV. ŽIVOT I DUŠA
Život
Duša
Svojstva duše
PODJELA ILMU-L-KELAMA

PRVI DIO
O BOGU (ILAHIJJAT)
Bog ima
Dokazivanje da Bog ima pomoću postanka ovog svijeta
Dokazivanje da ima Bog pomoću mogućnosti ovog svijeta
Dokaz da ima Bog po solidnu i svrsi namijenjenu poretku svijeta
Ostali dokazi da ima Bog
Ko ne vjeruje da Bog ima
Božija svojstva
Es-sifatu-s-selbijje - negativna svojstva
Es-sifatu-s-subutije - pozitivna svojstva Božija
Nije moguće postići suštinu Božijeg bića
Vjernici će vidjeti Boga na budućem svijetu
Kada’ i kader
Bog stvara ljudska djela - halku ef‘ali-l-ibad
Iman, islam i kufr
Nifak i fisk
Vrste grijeha i grješnika

DRUGI DIO
OBOŽIJIM POSLANICIMA (NUBUVVAT)
Potreba slanja Božijih poslanika
Slanje Božijih poslanika je milost Božija
Božijih poslanika je bilo
Ko je Božiji poslanik?
Broj Božijih poslanika
Svojstva Božijih poslanika
Poslanstvo se ne može steći
Vahj - Objava
Nebeske knjige - kitabi
Čim su Božiji poslanici dokazivali istinitost svoga poslanstva
Mu‘džize ili čuda
Mu‘džize odgovaraju prilikama i vremenu
Podjela mu'džiza
I ostale okolnosti osim mu‘džiza svjedoče istinitost Božijih poslanika
Zadaća Božijih poslanika
O Muhammedu, alejhi-s-selam
Muhammedove, alejhi-s-selam, mu‘džize
Kur’an kao najveća mu‘džiza
Odlike Muhammeda, alejhi-s-selam
Isra’ i Miradž
Nubuvvet i vilajet

TREĆI DIO
SEMTJJAT
O melekima
Svojstva meleka
Vrste meleka
Da li su bolji i odličniji ljudi ili meleki?
O džinima
O životu poslije smrti
Stanje ljudi u razdoblju između smrti i ponovnog proživljenja
Pitanje u kaburu (sualu-l-kabri)
Uživanje i patnja u kaburu (naimu-l-kabri ve azabuhu)
Kako umrli shvaća pitanja i osjeća uživanje i patnju
Propast svijeta (es-saa) i njezini predznaci (ešratu-s-saa)
Ponovno proživljenje i stanje ljudi iza toga
Proživljenje - “el-mead” ili “en-nešr” ili “el-ba‘su ba‘de-l-mevt”
Šta je ponovno proživljenje?
Sudnji dan (Jevmu-l-kijame)
Suhuf i mizan
Polaganje računa - su’al i hisab
Šefaat i havd
Most preko Džehennema - sirat
O Džennetu i Džehennemu
Džennet - Raj

Džehennem - Pakao
DODATAK
O VJERI UOPĆE
Šta je vjera?
Objavljena je vjera potrebna
Islam je jedina prava vjera
Pregled vjera

 

Extra fields
Autor Mehmed Handžić
Broj stranica 90
Format B5
Korica Mehka
Godina izdanja 2000
ISBN 978 9958 23 069 0

Napiši recenziju

Ime:


Vaša recenzija: Napomena: HTML nije preveden!

Rejting: Loše           Dobro

Prepišite cod u prostor ispod: