Šifra proizvoda: RBEK00163
Dostupnost: Na stanju
3.50€

SADRŽAJ

 

 • PREDGOVOR
 • NAPOMENE
 • UVOD

 

I DIO

 • POVIJESNI NASTANAK I RAZVOJ ZNANOSTI O KIRA’ETIMA Hadls o sedam halfova
 • Tekst hadlsa
 • Značenje sedam harfova
 • Smisao i značaj sedam harfova
 • VRSTE KIRA’ETA I UVJETI ZA NJIHOVU VJERODOSTOJNOST Vrste kira’eta i uvjeti za njihovu vjerodostojnost
 • Uvjeti za autentičnost kira’eta
 • Vrste kira’eta prema vjerodostojnosti seneda
 • Imami kira’eta
 • Mišljenja pojedinih orijentalista o kira’etima

II DIO

 • KOMPARACIJA IZMEĐU HAFSOVOG I WERŠOVOG KIRA’ETA S TEDŽVlDSKOG ASPEKTA
 • Imam ‘Asim i ravija Hafs ‘Asim b. Ebl En-Negud El-Kufi Hafs b. Suleyman Imam Nafi‘ i ravija Werš Nafi‘ El-Meden!
 • Werš El-Misri
 • ULOGA I ZNAČAJ TEDŽVlDA U KIRA’ETIMA Ishodišta i svojstva glasova
 • TAHRlK IISKAN
 • Artikulacija hemzeta u Hafsovom i Weršovom kira’etu Precizan izgovor hemzeta Zamjena hemzeta Umekšavanje hemzeta
 • Prenošenje vokala sa hemzeta na prethodni konsonant Išmam
 • TEFHlM I TERQlQ Izgovor dugog vokala a Imala
 • Ahkamu-r-ra’
 • Ahkamu-l-lamat
 • Qalqala
 • DUŽINE VOKALA
 • Medd asliyy
 • Medd bedel
 • Medd fer‘iyy Medd muttesil Medd munfesil Medd lazim Medd ‘arid Medd lin
 • GLASOVNE PROMJENE - PROMJENLJIVOST I NEPROMJENLJIVOST GLASOVNIH SVOJSTAVA Konsonant n sakin i nunacija (tenwln)
 • Izhar halqiyy Izhar mutlaq Idgam Qalb
 • Ihfa’ haqiqiyy Konsonant m sakin Konsonant / u određenom članu
 • ASIMILACIJA PREMA SRODNOSTI I BLISKOSTI GLASOVA Idgam muteganiseyn
 • Idgam muteqaribeyn Idgam mutematileyn
 • PAUZALNA I POČETNA FORMA
 • Neprikladna pauzalna forma
 • Pauzalna i početna forma s obzirom na mushafski pravopis
 • Pauza uz primjenu išmama i rewma
 • Pauza na konsonantu t
 • Pauza na vokativnoj čestici eyyuha
 • Pauza na prijedlogu li
 • Početna forma

III DIO

 • SINTAKSIČKE KARAKTERISTIKE U HAFSOVOM I VVERŠOVOM KIRA’ETU
 • UPOTREBA GLAGOLA
 • UPOTREBA IMENICA
 • IZGOVOR LIČNIH ZAMJENICA Zamjenica ene
 • Zamjenica ye, T, m Zamjenice titm, kum, hum Zamjenica h
 • UPOTREBA ČESTICA
 • IZUČAVANJE KIRA’ETA U NAŠIM KRAJEVIMA Šejh Kaukči zađe
 • Idžazetnama šejha Kaukčije
 • Hafiz Hamdi Berberovič
 • Idžazetnama hafiza Berberovića
 • Hafiz Asim Sirco Idžazetnama hafiza Sirce ZAVRŠNA RAZMATRANJA TABELE VJEŽBE
 • PRILOZI
 • KARIJE U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1878. DO DANAS
 • INDEXI
 • INDEX KUR’ANSKIH SURA INDEX TERMINA INDEX IMENA
 • LITERATURA
Extra fields
Autor Fadil Fazlić
Broj stranica 316
Format B5
Korica Mehka
Godina izdanja 2000
ISBN 9958 23 020 8

Napiši recenziju

Ime:


Vaša recenzija: Napomena: HTML nije preveden!

Rejting: Loše           Dobro

Prepišite cod u prostor ispod: